pl PL hr HR nl NL en EN eo EO et ET fr FR de DE el EL iw IW hu HU it IT ja JA lt LT no NO pt PT ru RU sk SK sl SL es ES sv SV
helping together - pomagamy razem

Pomagamy razem
Zapraszamy do uczestnictwa w pomocy Polonii.
Wybierz
NUMER REFERENCYJNY BENEFICJENTA podczas składania zamówienia. Wybrany przez Ciebie Beneficjent otrzyma ustaloną w umową darowiznę.
Regulamin „Pomagamy razem”

Wybierając Beneficjenta wspierasz finansowo Polonię.

Formularz kontaktowy

możesz dołączyć załącznik do wiadomości:
Drag and drop files here or Browse
możliwe formaty plików: .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt, .zip, .rar, .tar