pl PL hr HR nl NL en EN eo EO et ET fr FR de DE el EL iw IW hu HU it IT ja JA lt LT no NO pt PT ru RU sk SK sl SL es ES sv SV

Regulamin "Pomagamy razem"

Niniejszy regulamin opisuje zasady przekazywania darowizn pieniężnych przez Polgraphnet LDT na rzecz Beneficjentów inicjatywy „Pomagamy razem”.

„Pomagamy razem” to całkowicie dobrowolna i społecznie niezależna od jakichkolwiek jednostek administracyjnych inicjatywa spółki Polgraphnet LTD.

A. Celem inicjatywy jest niesienie pomocy finansowej tym wszystkim (Beneficjentom inicjatywy), którzy zgłoszą chęć przystąpienia do inicjatywy „Pomagamy razem” określając Cel na jaki dokonywane będą wpłaty.

B. Celem wpłat darowizn/datków może być dowolna, nie zabroniona prawem działalność: pomoc osobom chorym/ubogim, krzewienie działalności religijnej, pomoc doraźna, zbiórka na określony cel.

C. Pomoc finansową może uzyskać każda organizacja pozarządowa, fundacja, stowarzyszenie, instytucja kościelna, osoba prywatna. Beneficjent nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Podstawą do otrzymania pomocy finansowej jest Umowa darowizn zawarta z Beneficjentem. Beneficjenta obowiązują przepisy dotyczące rozliczania otrzymanych darowizn zależnie od kraju zamieszkania Beneficjenta.

D. Umowa darowizn [plik do pobrania pdf] zawiera:

  1. Zobowiązanie się przez Polgraphnet LTD do bezzwrotnego świadczenia finansowego na rzecz Beneficjenta formie darowizny/datku.

  2. Unikalny NUMER REFERENCYJNY określający Beneficjenta. 
  3. Zasad naliczania kwot darowizn.

  4. Określony przez Beneficjenta Cel darowizn/datków
  5. Numer konta bankowego Beneficjenta.

  6. Termin wpłat darowizn/datków.

  7. Link (logo) do strony www Beneficjenta w celu umieszczenia na stronie listy beneficjentów.
  8. Sposób przekazywania sprawozdań finansowych z przekazanych darowizn/datków oraz ewentualne zastrzeżenie danych osobowych (nazwy Beneficjenta) w Sprawozdaniach.

E. Sprawozdania z przekazywanych darowizn/datków zostają upublicznione w pierwszym tygodniu po zakończonym miesiącu obrachunkowym na stronie internetowej Polgraphnet LTD pod adresem: https://polgraphnet.uk/index.php/pl/pomagamy-razem/sprawozdanie w sposób zapewniający ochronę danych osobowych Uczestników i Beneficjentów.

F. Na każde pisemne żądanie Uczestnika lub Beneficjenta przedstawiamy indywidualne sprawozdanie z przekazanych darowizn/datków.

G. Zainteresowanych sprawozdaniem, w sprawie pytań lub reklamacji prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

H. Indywidualne sprawozdania mogą otrzymać jedynie uczestnicy inicjatywy „Pomagamy razem”.

I. Uczestnik inicjatywy „Pomagamy razem” samodzielnie decyduje o wyborze Beneficjenta.

J. Uczestnik ma prawo nie przekazać darowizny/datku lub pozostawić decyzję wyboru Beneficjenta spółce Polgraphnet LTD - w tym przypadku decyzja podejmowana jest samodzielnie przez zarząd spółki Polgraphnet LTD i wpisana do Sprawozdania.

K. Określenie Beneficjenta przez Uczestnika ma miejsce podczas składania zamówienia usługi.

L. Możliwe jest także wyznaczenie Beneficjenta przed dokonaniem wpłaty za usługę. Aby tego dokonać należy w tytule wpłaty oprócz podania numeru faktury podać numer Beneficjenta poprzedzony znakiem "#".

N. Nie jest możliwe wyznaczenie Beneficjenta po dokonaniu wpłaty.

M. Polgraphnet LTD zapewnia spersonalizowane materiały pomocne przy pozyskiwaniu darczyńców dla poszczególnych Beneficjentów.

 

POLGRAPHNET LTD; 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London EC1N 8LE, UK; https://polgraphnet.uk ; Company Nr 12398252 

Londyn maj 2021Więcej w tej kategorii: Beneficjenci »